neadresovani materijal spada sav reklamni materijal poput flajera, letaka, lifleta, kataloga...
Distribucija reklamnog materijala je najjeftiniji oblik reklamiranja i prezentacije vaše firme.

Vašu reklamu putem flajera će videti mnogo veći broj potencijalnih kupaca ili korisnika nego putem TV-a ili radio stanica.
Podelu neadresovanog materijala vršimo po sandučićima, po zgradama i kućama, podela iz ruke i postavljanje na vetrobrane automobila.
Usluga distribucije neadresovanog materijala podrazumeva:

Preuzimanje materijala

Izrada plana podele u dogovoru sa klijentom
Kontrola podele
Izveštaj klijentu